Askon Säätiö

Askon Säätiö jakaa apurahoja kodinsisustuskulttuurin kehittämiseksi ja kotien viihtyisyyden lisäämiksi ja tukee suomalaista muotoilu- ja ympäristökulttuuria. Apurahoja on jaettu koulutus-,tutkimus ja kehittämishankkeisiin.

Apurahaa voi hakea Säätiön asiamiehelle osoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä. Apurahat vaihtelevat tuhannesta eurosta kymmeneentuhanteen euroon. Apurahoista päättää Askon Säätiön hallitus.

Apurahahakemukset tulee lähettää kirjeitse osoitteeseen:
Askon Säätiö Asiamies Heini Moisio PL 10, 15111 Lahti, täyttämällä oheinen kaavake tai sähköpostitse osoitteeseen heini.moisio@askonsaatio.fi

Lisätietoja mm säätiön hallituksen kokousaikataulusta voi tiedustella asiamieheltä joko kirjeitse tai sähköpostitse osoitteella heini.moisio@askonsaatio.fi

Hae apurahoja