Antti Nurmesniemi

Antti Nurmesniemi-jatkokoulutusapuraha

Askon Säätiö on perustanut vuonna 2000 professori Antti Nurmesniemen nimeä kantavan apurahan tukemaan ulkomailla tapahtuvaa jatko-opiskelua tai työharjoittelua. Apurahoja, joiden suuruus on 17.000€, jaetaan lukuvuosittain kaksi. Säätiö tukee apurahoilla muotoilun ja arkkitehtuurin kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneita ulkomailla suoritettavaa jatko-opiskelua tai työharjoittelua.

Hae apurahoja

Apurahat myönnetään aina lukuvuodeksi syys- ja kevätlukukaudelle. Ne julistetaan haettavaksi helmikuun alussa ja hakuaika on huhtikuun loppuun. Hakuilmoitus on alla mainittujen oppilaitosten sisäisissä tiedotusvälineissä sekä eräissä ammattijulkaisuissa.

Päätös apurahan myöntämisestä tehdään säätiön hallituksen toukokuun kokouksessa. Apurahaa voidaan käyttää opiskelusta aiheutuvien kulujen, sekä matka-, asumis- ja elinkustannusten kattamiseen. Apurahan saaja sitoutuu laatimaan Askon Säätiölle raportin opinnoistaan.

Apurahan hakijalla tulee olla tutkinto joko Kuopion muotoiluakatemiasta, Lahden muotoilu- ja taideinstituutista, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta, Aalto –yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta tai Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta tai Tampereen teknillisen yliopiston tai Oulun yliopiston arkkitehtiosastolta..

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella, mieluiten sähköisellä, Askon Säätiön hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Hakemus on oltava asiamiehellä kuluvan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä myös perustelut aiotun opiskelupaikan valinnalle sekä mahdollinen kirjeenvaihto aiotun opiskelupaikan kanssa..

Askon Säätiö tekee lopullisen päätöksen apurahan myöntämisestä sen jälkeen, kun saaja on esittänyt Säätiölle todistuksen hyväksymisestään opiskelijaksi hakemuksessa mainittuun ulkomaiseen yliopistoon tai korkeakouluun tai että hänellä on sopimus vähintään vuoden mittaisesta työskentelyjaksosta merkittävän arkkitehtuuri- tai muotoilutoimiston kanssa.

Hakemukset toimitetaan osoitteella heini.moisio@askonsaatio.fi tai Askon Säätiön hallitus, asiamies Heini Moisio, Pl 10 15111 Lahti.

Lisätietoja – mieluiten sähköpostitse – saa Säätiön asiamieheltä osoitteesta heini.moisio@askonsaatio.fi.

Antti Nurmesniemen apuraha on myönnetty tähän mennessä seuraaville henkilöille:

2001 Taiteen maisteri Esa Vehmanen

2002 Arkkitehti SAFA Pekka Pakkanen Muotoilija AMK Kimmo Kankaanpää

2003 Muotoilija AMK Heikki Naulapää Taiteen kandidaatti Jussi Timonen

2004 Taiteen maisteri Mirjami Rissanen Taiteen kandidaatti Anna Biese

2005 Taiteen maisteri Tiina Tynkkynen

2006 Taiteen maisteri Iiro A Ahokas Muotoilija AMK Mikael Silvanto

2007 Arkkitehti Maija Korkeela Muotoilija AMK Emmi Lahtinen

2008 Muotoilija AMK Miika Heikkinen ja tekniikan kandidaatti Hilla Rudanko

2009 Tekniikan kandidaatti Ville Riikonen ja muotoilija Arttu-Matti Immonen

2010 Teollinen muotoilija Jussi Koskimäki ja arkkitehtiylioppilas, puuseppä Lars-Erik Mattila sekä teollinen muotoilija Lasse Oiva

2011 Jyri Eskola

2012 Alexander Brink ja Kirsi Enkovaara

2013 Muotilija AMK, Olli Hirvonen ja arkkitehti Inari Virkkala.

2014 Muotoilija Oliver Lehtonen ja arkkitehti Elina Tenho.

2015 Muotoilija Onni Aho ja arkkitehti Anis Souissi.

Hae apurahoja